Právě stavíme

Název zakázky Zahájení Ukončení Ïnvestor
HOPAX trafostanice, betonová plocha říjen 20 prosinec 20 HOPAX s.r.o. Červenka
Přístavba výrobního objektu CEREA Zábřeh červenec 20 leden 21 Cereabar s.r.o. Zábřeh
Demolice objektů MORAVO Trading CZ v Uničově leden 21 únor 21 MORAVO trading CZ s.r.o. Olomouc
Demolice objektů č.p.60 a č.p.73 v Hlivicích březen 21 březen 21 OBEC Medlov
Zatrubnění proluky pro rozšíření manipulační plochy březen 21 duben 21 HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Mohelnice
Stavební úpravy ploch kolem ZŠ Olšany prosinec 20 květen 21 OBEC Olšany
Mírov -Kolonie -oprava místní komunikace únor 21 květen 21 OBEC Mírov
Revitalizace sportovního  víceúčelového hřiště říjen 20 červen 21 Obec Drozdov
Stavební úprava zámku Třemešek, parkoviště duben 21 červen 21 OBEC Dolní Studénky
Sportoviště v areálu ZŠ Mlýnská, Mohelnice říjen 20 červen 21 MĚSTO Mohelnice
II.etapa víceúčelového areálu Postřelmov květen 20 červen 21 OBEC Postřelmov
Chodník, ul. Výzkumníků v Rapotíně září 20 červen 21 OBEC Rapotín
Zkvalitnění výuky v ZŠ Hoštejn - stavební práce září 20 červen 21 Základní škola a Mateřská škola Hoštejn
Revitalizace středu obce Bludov, U hasičárny květen 21 červen 21 OBEC Bludov
Obnova hřbitovní zdi v obci Leština duben 21 červenec 21 OBEC Leština
Stavba hygienického zařízení, zpev.plochy- hřbitov Petrov červenec 20 srpen 21 OBEC Rapotín
Hala v areálu KOSTKA kolobka říjen 20 srpen 21 KOSTKA - kolobka, s. r.o. Brno
Hanušovice, ul.Školní a ul. Pražská duben 21 srpen 21 MĚSTO Hanušovice
Úsov, vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů duben 21 říjen 21 MĚSTO Úsov
Retenční nádrž, OÚ Rapotín červenec 21 prosinec 21 OBEC Rapotín