- Svoz zeleného odpadu BRKO

EKOZIS - INVEST spol. s r.o., sídlo Zábřeh, ul. Na Křtaltě 980/21,PSČ 789 01

EKOZIS spol. s r.o., sídlo Zábřeh, ul. Na Křtaltě 980/21,PSČ 789 01

                           BRKO3  BRKO3

Nabídka svozu BRKO

Naše společnost získala v současné době zařízení pro svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) jako je například tráva, seno, sláma, listí, nadrcené větvičky, zelenina, ovoce. Nabízíme Vám tímto službu svozu toho biologického odpadu.

Tento systém se skládá z drtiče dřevní hmoty, svozového vozidla a kontejnerů na BRKO a přívěs za auto.

Svoz realizujeme přistavováním vhodných kontejnerů o nosnosti až 10 t na zákazníkem (obcí, soukromníkem, firmou) stanoveném místě. Četnost a doba přistavení kontejnerů je na základě požadavků zákazníka (počet dnů, všední dny či sobota , neděle,..).

Při umístění kontejnerů na dobu delší než 1 den preferujeme jejich umístění v ohrazeném a hlídaném prostoru pro zamezení případné nekázně při ukládání odpadu do kontejneru (odkládání jiného než vyjmenovaného odpadu).

Cena za přistavení, odvoz a uložení odpadu bez ohledu na množství a délku přistavení je stanovena individuálně na základě konkrétní poptávky. Odpad odvážíme na vlastní kompostárnu, čímž šetříme náklady za uložení na skládku.

Dále nabízíme službu drcení klestí, větví apod. včetně odvozu samostatným kontejnerem a to na základě individuální kalkulace.

S objednávkami či požadavkem na informace se prosím obracejte na Ing. Kateřinu Kubíčkovou tel: 724 612 563, email : kubickova@ekozis.cz , případně na pana Karla Žváčka, tel: 602 440 537, email: zvacek@ekozis.cz.

IČ : 27859215, e-mail : ekozis@ekozis.cz, telefon/fax : +420 583 411 084, 583 411 132 

Projekt je realizován s podporou dotace z fondů EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí.

       BRKO1     BRKO2

       BRKO3     BRKO3

BRKO3