O společnosti

Firma EKOZIS spol.s r.o. se zabývá podnikáním ve stavební výrobě, výrobě drceného kameniva, obchodem stavebním materiálem, provozem vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Firma byla založena v roce 1991, kdy navázala na dlouholetou tradici stavební výroby v oboru zemědělského stavitelství, která se datuje již od roku 1959. V závislosti na vyvíjejícím se trhu stavebních prací firma rozšiřovala svoji nabídku a výrobní program, na který se postupně vybavovala technicky, materiálně i profesně, takže dnes je firma schopna realizovat stavby jakéhokoliv charakteru.

Důsledně se společnost zaměřuje na kvalitu, cenovou dostupnost a rychlost realizovaných staveb a poskytovaných služeb. Společnost dlouhodobě dosahuje kladných hospodářských výsledků, což se pozitivně projevuje na kvalitě a technické úrovni vybavenosti firmy. Stabilní hospodářská situace firmy se zároveň pozitivně projevuje u obchodních partnerů a samosprávných orgánů.

Hlavním strategickým cílem rozvoje společnosti je především efektivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení vyšší prosperity firmy. Ve vztahu ke klientům nadále budovat pozici solidní a zodpovědné firmy, plnící své závazky, vycházející vstříc požadavkům zákazníků, založené na seriozní cenové politice, garanci kvality a lhůt realizace stavebních děl a poskytovaných služeb.