- Lom Bohdíkov

Nachází se v k. ú. Komňátka, obec Bohdíkov, okres Šumperk. Ložisko tvoří krystalické vápence se střídajícími se vrstvami tmavými, světlešedými až bělošedými. Převládá středně zrnitý typ vápence.

Kamenolom Bohdíkov  Kamenolom Bohdíkov  Kamenolom Bohdíkov  Kamenolom Bohdíkov

                

Produkce

 • Drť frakce
  4 - 8
  8 - 16
  16 - 32
 • Štěrko drť
  0 - 32
  0 - 63
  0 - 125
 • Skrývkové materiály jílovitého typu


Kontakty

Rostislav Drong

Telefon: 583 246 126
Mobil: 603 545 837

E-mail : bohdikov@ekozis.cz

Ing. Marcel Urban
vedoucí lomu

Mobil: 602 571 965

E-mail : krasne@ekozis.cz

Lom - Bohdíkov