Referenční stavby

SEZNAM starších  staveb realizovaných firmou EKOZIS spol. s r.o., Zábřeh 1991-2005

 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

 1.             Rekonstrukce kotelny OP Prostějov,závod Jeseník 2.735 tis.Kč

            Investor : Oděvní průmysl Prostějov

2.             Adaptace rodinného domu Pivovarská 507, Loštice         653 tis.Kč

            Investor : František Sysel, Kroměříž

3.             Renovace kostela v Mírově 3.000 tis.Kč

            Investor : USNV Mírov, Ing.Zacpal,Koudelka

4.         Ceram - Tec spol.s r.o. - SRN (rekonstr.2 výrob.hal)        6.000 tis.Kč

            Investor : Ceram-Tec spol.s r.o.

            Ing.Mazal Ladislav, tel. 583 215 358

5.             Novostavba rodinného domku na p.č.4926/1, ul. Na výsluní - Zábřeh     1.427 tis.Kč

            Investor : Jiří Valouch ,Zábřeh

6.         Nástavba školy POMNĚNKA Šumperk 5.687 tis.Kč

            Investor : Sdružení pro pomoc mentálně postižených

            okresní výbor Šumperk, Ing.Ivo Vykydal

7.         Rodinný domek - Petříkov 2.496 tis.Kč

            Investor : JSP Přerov, ing. Pavel Kortyš,tel.602 753 241

8.         Stavební úpravy objektu bývalé školy v Květíně na prodej smíšeného zboží 609 tis.Kč

            Investor : Město Mohelnice, p.Adamec, tel.583 430 032

9.         Provozní dům Mohelnice, Okružní 29        1.497 tis.Kč

            Investor : Dušan Juřička tel.583 434 292, Mohelnice

10.      Výstavba rodinného domu pro manžele Vařekovy v Křelově  1.784 tis.Kč

            Investor : Caska Invest Zábřeh

11.      Výstavba rodinného domu pro manžele Ratajských v Křelově  1.672 tis.Kč

            Investor : Caska Invest Zábřeh

12.      Rodinný dům pro pana Dopitu v Chomoutově - hrubá stavba      2.320 tis.Kč

            Investor : manželé Dopitovi, Vsetín

13.         Rekonstrukce objektu ÚSNV Mírov                                     11.200 tis.Kč 

            11/1992 - 07/1993

            Investor : ÚSNV Mírov, Ing.Zacpal,Koudelka

14.         Podnikatelská banka Olomouc 8.400 tis.Kč

            12/1993 - 05/1994

            Investor: ABA spol. s r.o. Šumperk              

15.         Rekonstrukce objektu č.2-vazba Věznice Mírov        2.120 tis.Kč 

            06/1994 - 09/1994

            Investor : Vězeňská služba ČR, věznice Mírov, PhDr Milan Kohoutek

16.     Muzeum Mohelnice-adaptace obřadní a výstavní síně         1.300 tis.Kč

            02/1995 - 08/1995

            Investor: INTESS, Jiráskova 4, 789 85 Mohelnice

17.         Rekonstrukce usedlosti Líšnice - Vyšehorky č.p. 3      1.950 tis.Kč

            06/1995 - 12/1995

            Investor: Supring spol. s r.o., Ing. Kotsch Pavel, Šumperk

18.         Demolice meziskladu v Postřelmově      150 tis.Kč

            04/1995 - 05/1995

            Investor: MEP Postřelmov a.s., Tovární 2, 789 69 Postřelmov

19.         Rekonstrukce kotelny na sklad v závodě PMV Zábřeh      1.888 tis.Kč              

            09/1994 - 07/1995

            Investor : KDV Zábřeh, zastoupený CASKA INVEST-Ing.Knápek

20.         Tělocvična 3. ZŠ v Šumperku      18.700 tis.Kč

            11/1995 - 09/1996

            Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

21.      Oprava radniční věže - Šumperk      1.200 tis.Kč

            07/1996 - 11/1996

            Investor: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

22.         Adaptace obytného domu Mohelnice,Lazebnická 12      1.400 tis.Kč

            03/1996 - 08/1996

            Investor: MAREKINVEST Mohelnice          

23.         Adaptace rodinného domu manželů Žochových - Libina     1.100 tis.Kč

            06/1996 - 09/1996

            Investor: manželé Žochovi, Uničov                

24.         Dostavba areálu I. ZŠ Mohelnice - pavilon tělovýchovy      8.400 tis.Kč

            08/1996 - 12/1996

            Investor: město Mohelnice, U brány 2, 789 85 Mohelnice

25.         Demolice komínu v Postřelmově      119 tis.Kč

            08/1996

            Investor: MEP Postřelmov a.s.

26.      ESMO Mohelnice - rekonstrukce spalovny 2.900 tis.Kč

            08/1995 - 03/1996

            Investor: INTESS, Jiráskova 4, 789 85 Mohelnice

27.         Demolice kravína a jímky v k.ú. Pusté Žibřidovice        1.385 tis.Kč

            03/1997

            Investor : Státní meliorační správa Ostrava, Ing. Karel Kupec - ředitel

28.         Demolice zemědělské usedlosti Javorník 2.980 tis.Kč

            06/1997 - 07/1997

            Investor : Státní meliorační správa Ostrava  Ing. Karel Kupec - ředitel

29.     Výstavba nového areálu Sladovny Zábřeh  19.580 tis.Kč

            06/1997 - 03/1998

            Investor : Sladovna Zábřeh, Ing. Václav Dušánek - ředitel

30.    Přestavba PS 05 Olšany - 1.etapa SO 505, SO 502      3.000 tis.Kč

            11/1998

            Investor: LILLEHAMMER s.r.o., OP papírna Olšany, ing.Kováček

31.      Rodinný dům pro manžele Suchanovy v Šumperku - hrubá stavba        1.074 tis.Kč

            10/1998-01/1999

            Investor : man.Suchanovi, Šumperk, tel.583 214 421

32.    Rekonstrukce lakovny MEP Zábřeh      1.600 tis.Kč

            02/1999

            Investor: MEP Postřelmov a.s., Závod rozvaděčů Zábřeh - p.Josef Tempír

33.        Přestavba PS 05 Olšany - 2.etapa   4.000 tis.Kč

            04/1999

            Investor: LILLEHAMMER s.r.o., OP papírna Olšany, ing.Kováček

34.          Rekonstrukce RD č.p.868 J.z Poděbrad, Lanškroun       1.400 tis.Kč 

            06/1999 - 08/1999

            Investor: manželé Marešovi

35.         Rekonstrukce objektu prodejny-Výsluní, Zábřeh na byt.dům s 13 b.j.    13.000 tis.Kč

            11/1999-07/2000

            Investor: Město Zábřeh, Mgr.Karel Berka - starosta

36.     Stavební úpravy v areálu HDO,spol. s r.o.      11.000 tis.Kč

            06/2000 -  09/2000

            Investor: HDO,spol. s r.o., Ing.Zdeněk Kos - jednatel   

37.     Dům s pečovatelskou službou          15.000 tis.Kč

            06/1999-11/2000

            Investor: Obec Medlov, Bohumír Berger - starosta

38.     CeramTec Czech Republik , s.r.o. Šumperk - kanalizace         15.000 tis.Kč

             07/2000 - 11/2000     

            Investor: CeramTec Czech Republik, Ing.Los

39.         Rekonstrukce ČOV Šumperk         32.000 tis.Kč

            11/1998-12/2000

            Investor : VHZ Šumperk Ing. Vepřek

40.         Rekonstrukce balkonů domu ul.Farní Zábřeh      70.tis.Kč

            06/2000

            Investor: p. Studený

41.         Dokončení rodinného domu Lanškroun 642 tis.Kč

            04/2000 - 08/2000

            Investor: Ing.Ladislav Mareš          

42.      Hrubá stavba rodinného domu v Lanškrouně      1.400 tis.Kč

            08/2000 - 11/2000

            Investor: Ing. František Mareš

43.      Hrubá stavba rodinného domu v Moravičanech   941 tis.Kč

            09/2000 -11/2000

                Investor: Jaroslav Kašpar

44.     Rekonstrukce kuchyně LUŽE Šumperk                                                               cca 9.700 tis.Kč                   

            08/2000-10/2001

            Investor: Okresní úřad  Šumperk, pí. Procházková

45.      Hrubá stavba rodinného domu v Lanškrouně       800 tis.Kč

            08/2000 - 03/2001

            Investor: p.Navrátil

46.       Lékárna Zábřeh, ul. Šolská    2.500 tis.Kč

            05/2001-12/2001

            Investor: Mgr. Pavel a Monika Volkovi

47 .   Rekonstrukce kravína Červená Voda                                                                     3.568 tis.Kč

           07/2001 - 09/2001

        Investor: Rolnická spol. s r.o., p.Pavel Kaliánko

48.     Hotel a restaurace MERKUR Zábřeh - demolice vč.        651 tis.Kč

            předrcení stavební suti mobilním drtičem, příprava území

            05/2002-08/2002

            Investor: Město Zábřeh

49.     Dům s pečovatelskou službou v Rapotíně          20.430 tis.Kč

             05/2002- 11/2003

             Investor: Obec Rapotín, Ing. Kopp, starosta

50.     Stavba sladovny v Brodku u Přerova           11.406 tis.Kč

             06/2002 - 05/2003                

             Investor : MORAVAMALT s.r.o. Brodek u Přerova , Dip. Ing. Ladislav Večeřa

51.     Stavba rodinného domu v Šumperku                           2.863 tis.Kč

             04/2003 - 11/2003

             Investor : manželé Weingardovi

52.     Stavba lékárny Zábřeh, ul. P. Bezruče  4.533 tis.Kč

             03/2002-08/2003

             Investor: Mgr. Helena Kulinová, Mohelnice

53.     Víceúčelové hřiště Libina           891 tis.Kč

             10/2002 - 10/2003

             Investor: TENNIS ZLÍN a.s., Ing. J.Dynka, Ing. Jana Němečková - starostka

54.      Hrobka Bokůvků z Bokůvky - sanační práce         331 tis.Kč

            10/2004

            Investor: DOSOUDIL s.r.o. Olomouc, p.A.Kristen-TDI

55.      Základy pro skladovací halu DŘEVOPAR Loštice      295 tis.Kč

            10/2004-11/2004

            Investor: DŘEVOPAR s.r.o. Loštice, p. S.Štencl

56.      Výstavba výrobní haly Libina, podlaha+komunikace        541 tis.Kč

            11/2003 - 4/2004

            Investor: GETURA PLUS spol.s r.o. Libina, Pavel Talanda

57.      Oplocení parkovací plochy - provozovna Rapotín       79 tis.Kč

            9/2005 - 11/2005

            Investor: SITA MORAVIA a.s. Rapotín, Ing. Marek Pažitka

58.            Nadstavba RD Zábřeh         528 tis. Kč

            04/2005 - 09/2005

            Investor: Pavel Brzobohatý

59.      Změna užívání části stavby/rce objektu/ Zvole         459 tis.Kč

            09/2005 - 12/2005

            Investor: Obec Zvole, Ing. František Penčák-starosta

 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

 1.         Oprava místní komunikace,autobus.zastávky a chodníku v Rovensku 169 tis.Kč

            Investor : Obec Rovensko, p. Doleček - starosta obce

2.             Rekonstrukce místních komunikací v Rapotíně ulice:                  21.749 tis.Kč

         - U Splavu; Jesenická; Stará část; Na Soutoku; Za humny

            Investor : Obec Rapotín, p. Kubíček, tajemník obce

3.         Oprava komunikace v závodě Oskava            2.800 tis.Kč

            07/1995 - 10/1995

            Investor: Nobleslen spol. s r.o. Šumavská 17, Šumperk                                                          

4.             Rekonstrukce chodníku ul. 8. května v Bludově 1.200 tis.Kč

            09/1995 - 11/1995

            Investor: Obecní úřad  8.května 81, Bludov                                                                        

5.         Oprava místní komunikace - ul. Ztracená v Lošticích  497 tis.Kč

            10/1995 - 12/1995

            Investor: Město Loštice   

6.         Oprava mostu MK - Leština        255 tis.Kč

            10/1995 - 11/1995

            Investor: Obecní úřad Leština                                                                                                      

7.         Úprava prostranství před ZŠ v Lošticích (dlážděná plocha)         224 tis.Kč

            05/1995 - 06/1995

            Investor: Město Loštice                                                                                                                 

8.         Oprava mostu MK - Leština        255 tis.Kč

            10/1995 - 11/1995

            Investor :  OU Leština                                                                                                                 

9.         Oprava příjezdové panel. komunikace na skládku Třebovice 6.400 tis.Kč

            04/1996 - 07/1996

            Investor: Eko Bi spol. s r.o. Moravská 692, 560 02 Česká Třebová                                    

10.      Oprava atletické dráhy III. ZŠ v Šumperku 400 tis.Kč

            10/1996 - 11/1996

            Investor: III. Základní škola, ul. 8.května 63, Šumperk                                                              

11.      Most přes řeku Mertu v km 4,0 v Sobotíně        264 tis.Kč

            06/1997 - 07/1997

            Investor: Obec Sobotín                                                                                                                

12.      Základy komunikace - Dolany u Olomouce                                                                     1.779 tis.Kč

            03/1997 - 07/1997

            Investor : Obec Dolany, Ing. Zdeněk Beil - starosta obce

13.      Úprava vstupu Klub Zábřeh                                                                        930 tis.Kč

            08/1997 - 09/1997

            Investor : Město Zábřeh, p. Milan Šebesta - starosta města

14.      Zhotovení místních komunikací v Bohuslavicích                       1.899 tis.Kč

            10/1997 - 11/1997

            Investor : Obec Bohuslavice, pí. Marie Doleželová - starostka obce

15.             Komunikace zničené povodní - Postřelmov                          283 tis.Kč

            10/1997 - 11/1997

            Investor : Obec Postřelmov, p. Jan Kubíček - starosta obce

 16.      Oprava cestního mostu Třeština                                             378 tis.Kč

            10/1997 - 12/1997

            Investor : Obec Třeština, Ing. Lubomír Najman - starosta obce

17.      Obnova mostů Sobotín                                                        3.006 tis.Kč

            10/1997-06/1998

            Investor : Obec Sobotín

18.         Komunikace a parkoviště ve vnitrobloku na ul. 3.330 tis.Kč

            Slovanské v Šumperku,vč.inž.sítí,VO a sad.úprav

            1998 - 1999

            Investor : Město Šumperk, Ing. Misiarkin

19.         Parkoviště Velké Losiny         1.047 tis.Kč

            08/1999 - 09/1999

            Investor: Obec Velké Losiny,  Ing. Kopřiva,  starosta obce

20.      Bytové domy Mohelnice - komunikace a ter. úpravy   996 tis.Kč

            08/1999 - 12/1999

            Investor: Město Mohelnice

21.         Rekonstrukce historického jádra Šumperk                         44.000 tis.Kč

            1999-2000

            - dlažby komunikací, náměstí, rekonstrukce inž.sítí

            Investor : Město Šumperk, Ing. Mesiarkin

22.      Obslužné komunikace a parkoviště firmy EPCOS Šumperk  24.000 tis.Kč  

            12/1999 - 05/2000

            Investor: EPCOS Šumperk, p.Sniego�? - SKANSKA

23.     Rekonstrukce komunikací v Rapotíně I. a II. etapa              27.600 tis.Kč

            07/2000 -11/2000

            Investor: Obec Rapotín, p. Kopp - starosta

24.      Výstavba komunikace vč. inž. sítí pro výstavbu    7.307 tis.Kč

         RD v lokalitě Pod hájovnou v Šumperku, kom. Wolkerova,

         Pod senovou, Lesní cesta, Revoluční, Gen.Krátkého 

            08/2000 - 11/2000

            Investor: Město Šumperk 

25.      Chodník pro pěší podél silnice  I/11 ul.Jesenická v Šumperku        2.775 tis.Kč

            10/2000 - 11/2000

            Investor: Město  ŠUMPERK, Ing. Petr Krill, starosta

26.         Rekonstrukce komunikace ul. Wolkerova, Šumperk    1.072 tis.Kč

            05/2000 - 06/2000

            Investor: Město  ŠUMPERK, Ing. Ivo Vykydal, 2.zást.starosty

27.         Rekonstrukce Hlavní třídy v Šumperku        21.740 tis.Kč

            08/2001 - 11/2001

            Investor: Město  ŠUMPERK, Ing. Ivo Vykydal, 2.zást.starosty

28.           Inženýrské sítě, komunikace pro výstavbu 18 RD a 22 RD 

               v Šumperku Horní Temenici   9.335 tis.Kč

            04/2002 - 07/2002

            Investor: Město  ŠUMPERK, Ing. Ivo Vykydal, 2.zást.starosty

29.      Chodníky Vikýřovice II. etapa 2.739 tis.Kč

            07/2002 - 11/2002

            Investor: Obec Vikýřovice

30.     Oprava místní  komunikace - ulice Říční v Rapotíně 1.593 tis.Kč

            07/2001 - 06/2002

            Investor: Obec Rapotín, Ing. Ondřej Kopp,starosta obce

31.     Rek. místní  kom. - ul. Zámecká a za Koupalištěm v Rapotíně          5.296 tis.Kč

            05/2002 - 07/2002

            Investor: Obec Rapotín, Ing. Ondřej Kopp,starosta obce

32.         Rekonstrukce ulice Revoluční v Šumperku      2.000 tis.Kč

            07/2002 - 08/2002

            Investor: Město  ŠUMPERK

33.      Stavební práce na stavbě PENNY Šumperk - základy                     8.125 tis.Kč

            09/2001-04/2002

            Investor: FORTEX-AGS, a.s. Šumperk

34.     Technická vybavenost RD Klopina     3.149 tis.Kč

            11/2002 - 10/2003

            Investor: Obec Klopina

35.      Technická vybavenost RD Dubicko - Na výsluní      2.976 tis.Kč

            11/2002 - 05/2003

            Investor: Obec Dubicko, Ing. Gregora

36.      Technická vybavenost RD Zábřeh - Krumpach 4.171 tis.Kč

            03/2001 - 4/2003

            Investor: Pantheon realitní a stavební společnost s.r.o.

37.     Technická vybavenost RD Sudkov - U hřiště; chodníky   3.146 tis.Kč

             06/2003 - 10/2003

38.      Výstavba závodu Suma s.r.o. Špk - ost.plochy 501 tis.Kč

            06/2004 - 07/2004

            Investor: Tomáš Elbl Ostrava

39.      Oprava chodníků v obci Svébohov  357 tis.Kč

            05/2005 - 07/2005

            Investor: Obec Svébohov, Petr Chamlar - starosta

40.      Oprava chodníku u silnice, Ruda n.Moravou 656 tis.Kč

            04/2005 - 06/2005

            Investor: Obec Ruda n. Moravou, p.Josef Janíček - starosta

41.      Chodník od pens.JIRSÁK po železniční zast.DESNÁ         630 tis.Kč

            09/2005 - 11/2005

            Investor: Obec Vikýřovice, Ing.Z.Riedlová

42.      Oprava MK nad ZŠ 541 tis.Kč

            08/2005

            Investor: Obec Lesnice, Jana Plháková - starostka

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

1.         Kanalizace Olšany                                                                                    2.200 tis.Kč

            Investor: Obecní úřad Olšany, zastoupena firmou Investik s.r.o. Šumperk

2.         Kanalizace Hoštejn                                                                                    4.200 tis.Kč

            Investor: Obecní úřad Hoštejn, starosta obce Hýbl František

3.         Kanalizace Vikýřovice - II.etapa                                              1.850 tis.Kč

            Investor: Obec Vikýřovice, p.Jelínek - starosta

4.         Kanalizace - obec Sobotín                                                           500 tis.Kč

            Investor: OÚ Sobotín, Šumperk

5.         Kanalizace - obec Rapotín I.etapa  28.000 tis.Kč

            Investor: OÚ Rapotín , Investik p.Kerner

6.         Kanalizace - obec Rapotín kan.přípojky                                 1.500 tis.Kč

            Investor: OÚ Rapotín, Investik p.Kerner

7.         Kanalizace - obec Velké Losiny                                               8.600 tis.Kč

            Investor: OÚ V.Losiny - starosta p.Ščuglík

8.         Kanalizace - obec Velká Bystřice                    4.000 tis.Kč

            Investor: OÚ Velká Bystřice, pí. Matonohová

9.         Kanalizace - obec Staré Město                           5.500 tis.Kč

            Investor: OÚ Staré Město, ing.Panský

10.         Kanalizace - obec Vikýřovice                           1.700 tis.Kč

            Investor: OÚ Vikýřovice, p. Jelínek

11.            Kanalizace  město Loštice                              1.100 tis.Kč

            Investor: MÚ Loštice, starosta ing.Vintrocha

12.         Kanalizace+komunikace - obec Vikýřovice           600 tis.Kč

            Investor: OÚ Vikýřovice, p. Zlámalová

13.            Rekonstrukce inženýr.sítí na ul. Gen.Svobody v Šumperku      11.961 tis.Kč

            08/1993 - 11/1994                                                                                             

            Investor : Město Šumperk - Ing.Mesiarkin

14.     Vnější a vnitřní kanalizace č.p.1102-1112 Č.Třebová                             2.600 tis.Kč

            11/1994 - 04/1995                                                                         

            Investor : Městský bytový podnik Česká Třebová

15.         Rekonstrukce historického jádra v Šumperku - I.Fáze                     5.439 tis.Kč

              - inženýrské sítě + komunikace                                                              

            05/1995 - 10/1995

            Investor : Město Šumperk

16.         Kanalizace obce Velká Bystřice, 6.stavba-Kopaniny                    3.900 tis.Kč

            4/1996 - 10/1996

            Investor: Obecní úřad Velká Bystřice                                                          

17.         Kanalizace Dolany u Olomouce                                                 1.103 tis.Kč

            04/1997 - 07/1997

            Investor : Obec Dolany, Ing. Zdeněk Beil - starosta obce

18.     Dešťová kanalizace Dolní Studénky - Lokalita II - 2. etapa -Horní Korea     1.148 tis.Kč

            04/1999 - 06/1999                                                                                    

            Investor : Dolní Studénky, p. Josef Stejskal , starosta obce

19.         Podtlaková kanalizace Dolní Studénky          32.123 tis.Kč

            09/1999 -  12/2000                                                                     

            Investor: OÚ Dolní Studénky, p.Stejskal - starosta

20.         Kanalizace Nový Malín - II. etapa - splašková kanalizace           14.540 tis.Kč

            05/1999- 06/2000                                                                                     

            Investor : Obec Nový Malín, p. Josef Minář, starosta obce

21.     EPCOS Šumperk -kanalizace, ČS, zemní práce + založení stavby   21.000 tis.Kč

            11/1999 - 06/2000                                                                                           

            Investor: SKANSKA

22.         Rekonstrukce Hlavní třídy v Šumperku         24.235 tis.Kč

                (vodovod,kanalizace, komunikace)                                                               

            08/2001 - 11/2001

            Investor: Město  ŠUMPERK, Ing. Ivo Vykydal, 2.zást.starosty