Operační program zaměstnanost

Zvyšování kompetencí zaměstnanců společnosti EKOZIS spol. s r.o.

registrační číslo. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005323

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy EKOZIS spol. s r.o. Hlavním cílem projektu zajištění kontinuity vzdělávacího procesu našich zaměstnanců, která povede ke zvyšování jejich kvalifikace, osvojení si nových dovedností a rozšíření znalostí se souběžným zvýšením jejich hodnoty na trhu práce. Podpora získání odborných znalostí a profesní rozvoj zaměstnanců povede ke zvýšení efektivity pracovního výkonu, a přímo souvisí ke zvýšením konkurenceschopnosti společnosti.

Doba trvání projektu: do 31. 1. 2019

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

 Operační program zaměstnanost