- Ceník 2018

Systém jakosti certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

CENÍK KAMENIVA - drcené kamenivo vyrobené podle ČSN 13242

Platnost ceníku je od 1. 5. 2018. Ceny jsou uvedeny v Kč/tunu bez DPH 21%. 

Při větších objemech a platbě v hotovosti lze po domluvě s ředitelem společnosti dohodnout slevy !

          Akce - sleva na kamenivo 

KAMENOLOM KRÁSNÉ                                                   KAMENOLOM BOHDÍKOV

Ing. Marcel Urban                                                       Rostislav Drong

telefon : 602 571 965, 583 217 002                                  telefon : 603 545 837, 583 246 126

e-mail : krasne@ekozis.cz                                               e-mail : bohdikov@ekozis.cz

 Frakce 32 - 63

    205,- Kč

 Frakce 16 - 32

    245,- Kč

 Frakce 8 - 16

    245,- Kč

 Frakce 4 - 8

    405,- Kč

 Frakce 0 - 4

    165,- Kč

 Lomový kámen netříděný

    180,- Kč

 Lomový kámen výběr

    285,- Kč

 LKN-2, nad 200 kg

    215,- Kč

 Frakce 0 - 32

    200,- Kč

 Frakce 0 - 63

    200,- Kč

 Frakce 0 - 125

    180,- Kč

 Skrývková zemina - odval

 Asfaltový recyklát

 (0/32, 32/125)       

 Betonový recyklát

 (0/32, 32/125)

      30,- Kč

    100,- Kč

 

    100,- Kč   

 Frakce 32 - 63

   200,- Kč

 Frakce 11 - 32

   220,- Kč

 Frakce 8 - 11

   330,- Kč

 Frakce 0 - 8

   180,- Kč

 Lomový kámen netříděný

   180,- Kč

 LKN-2, nad 200 kg

   200,- Kč

 Lomový kámen výběr

   420,- Kč

 Frakce 0 - 63

   200,- Kč

 Frakce 0 - 32

 Frakce 32 - 90

   200,- Kč

   200,- Kč

 Skrývková zemina - odval

     55,- Kč