Stavební výroba

Stavební výroba společnosti komplexně realizuje stavby různého charakteru, hlavně v oborech:

  • vodohospodářské stavby, stavby vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod,
  • vodních nádrží,úprav vodních toků a jejich revitalizace
  • stavby průmyslové
  • stavby občanské vybavenosti
  • stavby rodinných domů a bytových domů
  • stavby zemědělské
  • stavby dopravní infrastruktury
  • stavby ekologické, výstavba skládek komunálních a průmyslových odpadů, sanace starých zátěží

 

Pro realizaci všech druhů staveb je společnost technicky a materiálně vybavena. Zejména vlastní širokou paletu zemních strojů, dopravních prostředků, zdvihací techniky, specielních strojů, bednění, lešení pažení, hutnící techniky včetně drobné mechanizace.

Společnost nabízí potenciálním investorům pomoc s přípravou investice, projektem, financováním stavby a zpracování nejvýhodnější cenové nabídky pro kvalitní a včasnou realizaci stavby.

 

Kontakt

Ing. Petr Blažek
jednatel

e-mail : blazek@ekozis.cz, telefon +420 583 411 084

uznání