- Vodohospodářské stavby

 

Výstavba zasněžování Klepáčov   Výstavba zasněžování Klepáčov   Výstavba zasněžování Klepáčov   Krasikov oprava toku

Havlíčkova ulice Šumperk, přeložka koryta Temence   Havlíčkova ulice Šumperk, přeložka koryta Temence   Havlíčkova ulice Šumperk, přeložka koryta Temence   Hlavní třída Šumperk - rekonstrukce inženýrských sítí

ČOV Zábřeh   ČOV Zábřeh   ČOV Zábřeh   ČOV Zábřeh

ČOV Zábřeh   Vodojem Libina   Vystrojení vodojemu Libina   Vystrojení vodojemu Libina

Bratrušovské koupaliště   NIVA - Vodní nádrž   NIVA - Vodní nádrž   COV Sumvald

NIVA - Vodní nádrž   COV Aloisov   COV Rez   COV Biskupice