- Provoz ČOV a vodovodů

V návaznosti na námi realizované stavby vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nabízíme obcím i zajištění jejich provozování. V současné době provozujeme:

  • Vodovod v obci Rájec
  • Kanalizace a ČOV v obcích Leština, Lesnice, Lukavice, Dolní Studénky, Horní Studénky a Velké Losiny - Žárová.
  • Dohled na ČOV - Červenohorské sedlo, Asanace Žichlínek, Jedlí, Třanovice.

V obci Dolní Studénky se jedná o provoz vakuové kanalizace. Nabízíme tyto služby též dalším zájemcům.

Kontakty

Ing. Kateřina Kubíčková 
manažer jakosti, ekolog

Mobil: 724 612 563, email : kubickova@ekozis.cz